Papirdunken blir full lenge før tømming, hva gjør jeg?
Hvis papirdunken fylles lenge før den skal tømmes, kan du bestille en større grønn dunk. Det er kun en liten prisforskjell mellom 120 liter og 240 liters størrelse. Har du ekstra mye papp og papir, kan dette leveres på gjenvinningstasjonene. Du kan også sette igjen pappemballasjen i forretningen når du kjøper noe.