Kan jeg kaste batterier og lyspærer i den grå dunken?
Alle typer batterier og lyspærer skal behandles som farlig avfall. Farlig avfall kan skade deg og miljøet om det ikke behandles riktig. Gjenvinningsstasjonene tar imot alle typer farlig avfall. Spør betjeningen på stasjonen om hjelp.