Hvor kan jeg levere spillolje og oljefilter fra bilen?
Olje og oljefiltre er farlig avfall. Spillolje og oljefiltre skal leveres til farlig avfall mottaket på en av våre gjenvinningsstasjoner. Ta kontakt med betjeningen så hjelper de deg. Spilloljen samles på oljefat og transporteres til Renor AS i Brevik.