Hvor kan jeg kaste isopor?
Inntil videre må du levere Isopor® og annen EPS som restavfall. Isopor® eller ESP pakkes ofte rundt nye elektriske artikler og møbler. I Kristiansandsregionen er ikke avfallsstrømmen av EPS stor nok til å bli levert videre til materialgjenvinning.