Hvor blir jeg kvitt avgravningsmasser som jord, røtter og stein?
Du kan levere dette på en av gjenvinningsstasjonene i Kristiansandsregionen. Husholdninger leverer gratis, mens næringsdrivende må betale for dette tilbudet.