Hva koster det å levere avfall på gjenvinningsstasjonene?
Dersom du sorterer avfallet etter Avfall Sørs anvisninger, kan du levere avfallet «gratis» på gjenvinningsstasjonene. Innbyggerne i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kan fritt velge hvilken gjenvinningsstasjon de vil benytte. Driften av gjenvinningsstasjonene dekkes over renovasjonsgebyret.