Innsamling av grovavfall

Prøveordningen med innsamling av grovavfall er avsluttet per 26.6.17. Prosjektet skal nå evalueres.